อุตสาหกรรมการผลิต มีความหมายอย่างไร ทำไมถึงต้องมี?

Manufacturing industry What does this mean Why is it necessary?picc

Manufacturing industry What does this mean Why is it necessary?

ในประเทศไทยของเรานั้นอย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าในประเทศของเรานั้นมีโรงงานผลิตมากมายทั่วภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาจากต่างประเทศนั่นก็เพราะว่าที่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมหลายๆ ด้านในด้านของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน วัตถุดิบ ทุน และอีกหลายๆ อย่างที่พวกเขาเหล่านั้นจะนำมาเป็นปัจจัยของการก่อตั้งธุรกิจในประเทศของเรา ซึ่งหลายคนคงงงว่าทำไมต้องมีการผลิต การผลิตคืออะไร แล้วอุตสาหกรรมการผลิตหมายถึงอะไร วันนี้เราจะมาชี้แจง แถลงไขทุกคำถามในหัวใจของทุกๆ คนอย่างละเอียด ถ้าใครอยากรู้แล้วตามเรามาได้เลย

อุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีความหมายว่าอย่างไร?

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตความหมายง่ายๆ ตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือ การทำสิ่งของขึ้นมาเพื่อซื้อขาย ใช้สอยโดยการผลิตสิ่งของขึ้นมาจะต้องทำด้วยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ซึ่งจะมีแรงงานมนุษย์มาเป็นส่วนร่วมในการผลิตด้วย ซึ่งคำว่าอุตหกรรมการผลิตอาจจะมีความหมายหลากหลาย แต่ถึงอย่างไรแล้วคำว่าอุตสาหกรรมการผลิตก็คือ สิ่งของที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาโดยใช้เครื่องจักรกลเป็นอุปกรณ์ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมเล็กๆ จนไปถึงสิ่งของรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานเทคโนโลยีขั้นสูง

การผลิตหมายความว่าอย่างไร

สำหรับการผลิต ก็คือการทำสินค้า หรือวัตถุใดวัตถุหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สนองความต้องผู้บริโภคที่ต้องการมาซื้อ ซึ่งเรามักจะแบ่งปัจจัยในการผลิตออกมาเป็น 4 ชนิดใหญ่ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้

  • ที่ดิน หรือทรัพยากรณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ มีจำนวนที่จำกัด ไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปไหนได้
  • แรงงาน หรือกำลังแรงงานของมนุษย์เราที่สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลิตสิ่งของเพื่อนำไปจำหน่าย ซึ่งแรงงานไม่ได้หมายถึงกำลังเพียงอย่างเดียว ยังหมายถึงความคิด อีกทั้งความสามารถอื่นๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นองค์ประกอบในการผลิตสินค้าต่างๆ ขึ้นได้อีกด้วย
  • ทุน คือสิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องมีไว้สำหรับอำนวยความสะดวกในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือ เครื่องจักร เงินทุน ซึ่งเราจะแบ่งทุนออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
  • ทุนถาวร คือวัสดุอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับการผลิตเครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีความทนทาน เช่น โรงงาน ถนน เป็นต้น
  • ทุนดำเนินงาน คือสิ่งที่ใช้แล้วสามารถหมดไปได้ มีอายุการใช้งานไม่ยาวนานมากนัก ที่สำคัญทุนประเภทนี้ต้องหามาทดแทนตลอดเวลา
  • ทุนสังคม คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นส่วนที่จะนำมาใช้สำหรับการผลิตโดยตรง ซึ่งทุนนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกับบุคคลทั้งหลายในสังคมมากกว่า
  • ความรู้ความสามารถในการดำเนินการ คือความรู้ หรือ สามารถต่างๆ ที่จะนำมาประกอบในการทำหรือวางแผนธุรกิจ