อุตสาหกรรมผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของไทยมีอะไรบ้าง

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

อุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Industrial Machinery)

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน