อุตสาหกรรมส่งออกการเกษตร 5 อันดับที่ไทยส่งออกมากที่สุด

Vegetablepictureneww

picturefoodneww

ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงในด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ต่างชาติชื่นชมเราที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ดินที่เหมาะกับการเพาะปลูก บางครั้งถึงกับอิจฉาในความอุดมสมบูรณ์ของเรา สินค้าทางการเกษตรของไทยมีความต้องการกับนานาประเทศ ซึ่งเรามีการส่งออกกว่าหลายพันรายการ เรามีสินค้าส่งออกสำคัญ 5 อย่างที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรา ได้แก่

ยางพารา

ยางพาราผลผลิตทางเกษตรที่เราภูมิใจพอ ๆ กับข้าว ด้วยความหลากหลายในการนำไปใช้งานแปรรูป เป็นผลิตภัตฑ์ชนิดอื่น ๆ นับไม่ถ้วน ทำให้เป็นสินค้าที่ต้องการของนา ๆ ประเทศ รวมไปถึงไทยก็เป็นหนึ่งใประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดในอาเซียน สินค้าที่ส่งออกจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือจำพวกยางรถยนต์ หรือ วัสดุยางด้วยความต้องการของตลาดโลก ทำให้อุตหกรรมฝ่ายผลิตกับเกษตรกรบ้านเราเติบโตมีรายได้

ข้าวสาร

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีผ่านสินค้าที่เรียกว่า “ข้าว” ซึ่งบ่งบอกความเป็นไทย ที่คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร และเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญอย่างมากในด้านเกษตรกรรม ข้าว เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้น ๆ ของไทย เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของนานาประเทศ ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศไม่มีพื้นที่เพาะปลูก หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรกรรม ทำให้ข้าวของเราเป็นที่ต้องการอย่างมาก

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่มีสารอาหารที่สามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง นิยมนำเข้าในประเทศ แอฟริกา และอินเดีย รวมถึงประเทศเขตร้อนต่าง ๆ มันสำปะหลังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำเงินของไทยมายาวนานนับแต่ในอดีต และเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก ๆ ของประเทศไทย

 ข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นอาหารที่นิยมกินกันทั่วโลก มันมีสารอาหารและประโยชน์มากมาย สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือต้มกิน ส่วนใหญ่จะแบ่งการส่งออกเป็นสองชนิด คือข้าวโพดสำหรับกิน และข้าวโพดสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นที่ต้องการอย่างมากในยุโรปจึงถูกส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย

ทุเรียน

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ชาวต่างชาติชอบที่จะรับประทานพวกมัน เมื่อครั้งที่ได้มากินในประเทศไทย จนเกิดเป็นความนิยมไปทั่วในเวลาอันสั้น ทำให้ความต้องการทุเรียนในตลาดโลกสูงขึ้น และเราก็ต้องเป็นคนที่ส่งออกทุเรียนเหล่านี้ โดยเฉพาะชาวจีนกับชาวยุโรป ต่างยกนิ้วให้กับความอร่อยของทุเรียนบ้านเรากันเลยทีเดียว

นอกจาก 5 อันดับก็ยังมีสินค้าส่งออกอื่น ๆ อีกมากมายกว่าหลายร้อย หลายพันรายการที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้ ซึ่งขอบอกเลยว่าไทยเราไม่ได้มีดีแค่นี้แน่นอน เพราะเรายังมีพืชผลทางการเกษตรที่ยอดเยี่ยมอีกหลากหลาย ที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ช่วยสร้างเศรษฐกิจในด้านเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง