แนวโน้มการส่งออกของประเทศไทยในปี 60

              ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบัน เริ่มมีแนวโน้นที่ดีมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก เติบโตช้ากว่าครั้งที่ผ่านๆมา ตอนนี้เริ่มเห็นการฟื้นตัวการส่งออกมายิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลประกาศแล้วว่า GDP จะขยายตัว 3.8 % เป็นปีที่ดีที่สุดของรัฐบาลชุดนี้

                การส่งของก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้น มันมีผลให้ตลาดหุ้นสามารถรับเม็ดลงทุนได้ดีขึ้น ทำให้นักลงทุนเริ่มสนใจกันมากยิ่งขึ้น โดยปีต่อไปรัฐบาลประเทศไทย หวังว่า GDP ต้องเพิ่มให้ถึง 4.0 % และคาดว่าน่าจะทำได้ไม่มีปัญหา ใครต้องการที่จะลงทุนปีนี้ผู้เชียวชาญได้วิเคราะห์มาแล้วปีนี้น่าจะสดใส

                 สิ่งที่ต้องระวังเงินบาทแข็งตัว เราต้องคอยปรับตัวตลอดเวลา โดยผู้เชียวชาญวิเคราะห์มาแล้ว มีแนวโน้มค่าเงินจะแข็งตัวเนื่องจาก นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจจะทำให้เงินแข็งค่าในอนาคต อย่างไรก็ตามนักธุรกิจส่งออกต้องเร่งปรับตัวเพราะต้องมีการปรับตัวในการเร่งแลกเปลี่ยนสำหรับแข่งขันกันในระดับโลก