ไทยแชมป์การส่งออกข้าวหอมมะลิ

ไทยแชมป์การส่งออกข้าวหอมมะลิ ถึงแม้จะเสียแชมป์การประกวด ให้กับข้าวมาลีอังกอร์ของกัมพูชา แต่การส่งออกก็ยังครองแชมป์การส่งของระดับโลก แม้การผลการประกวดระดับโลกที่ 3 ก็ตาม ที่ผ่านมา ไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 ครั้ง การที่ทำให้คุณภาพของข้าวหอมมะลิของไทยลดลงนั้น เนื่องจากนโยบายปีหลังๆให้ลดพื้นที่การทำนา และหันไปส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อมาทดแทน ตัวอย่างเช่น ปลูกข้าวโพดสำหรับเอาไว้เลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ชาวนามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่มีความรู้ ความชำนาญ และยังทำให้ทักษะการทำนาและคนที่มีความรู้ในการปลูกข้าวลดลงไปเรื่อยๆ

                ส่วนเราก็ไม่นิ่งนอนใจเรามี มีหน่วยงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวหอม รวมถึงขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บก่อนและหลังเก็บเกี่ยว มีพื้นที่การรักษา การดูแลลดความชื้น ผลักดันให้พื้นที่สนับสนุนมากยิ่งขึ้นให้เกษตรไทยเราได้ผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ เพื่อส่งออกออกนอกประเทศ โดยเรามีนโยบาย และการตลาดเพื่อให้ตลาดข้าวได้เติบโตยิ่งขึ้น ยกระดับเศรษกิจให้กับเกษตรมากยิ่งขึ้น