10 อาหารไทยที่มีการส่งออกมากที่สุด

  • อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 36,365.4 ล้านบาท คิดเป็น 32
  • น้ำตาลทราย 22,034.7 ล้านบาท คิดเป็น 19
  • ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 11,398 ล้านบาท คิดเป็น 10.4
  • เครื่องดื่ม 10,202.9 ล้านบาท คิดเป็น 9.4 เปอร์เซ็นต์
  • อาหารสัตว์เลี้ยง 8,523.9 ล้านบาท คิดเป็น 7.8เปอร์เซ็นต์
  • ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 8,150.0 ล้านบาท คิดเป็น 7.0 เปอร์เซ็นต์
  • ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 6,150ล้านบาท คิดเป็น 5.4 เปอร์เซ็นต์
  • สิ่งปรุงรสอาหาร 3,874ล้านบาท คิดเป็น 3.6 เปอร์เซ็นต์
  • ผักกระป๋อง แปรรูป 2,290 ล้านบาท คิดเป็น 2.4 เปอร์เซ็นต์
  • เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ 2,299.0 ล้านบาท คิดเป็น 2.2 เปอร์เซ็นต์